Havarijní výdej

Nenecháme havárii, aby Vás přibrzdila

Havarijní výdej zboží je zajištěn mimo řádnou pracovní dobu (tedy od 15,30 hod. do 7,00 hod. následujícího pracovního dne, o víkendech a ostatních volných dnech).

 

Havarijní výdej zboží zajišťujeme 24 hodin denně / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce.

Výdej se vztahuje pouze na skladové prostory ve Žďáře nad Sázavou a řídí se následujícími pravidly:

  1. Kontaktovat zástupce společnosti Industry CZ, s.r.o.: Kontakt: 721 470 173
  2. Poplatek za využití této služby (při speciálním vyzvednutí zboží mimo pracovní dobu) je stanoven jako smluvní ve výši 500 Kč.
  3. Pokud s havarijní dodávkou zboží prokazatelně souvisí náklady na cestovné a ubytování, je společnost Industry CZ, s.r.o. oprávněna účtovat je odběrateli ve skutečném rozsahu a v níže uvedených cenách, ale vždy po dohodě se zákazníkem a vzájemném odsouhlasení.
  4. Cestovné ve výši 7 Kč / km. Tato částka již zahrnuje případnou úhradu za čas, který pracovník Industry CZ, s.r.o. bude na služební cestě.
  5. Ubytování podle skutečně vzniklých nákladů (případné náklady budou odsouhlaseny předem).

 

K cenám, které jsou uvedeny bez DPH, bude vždy připočítána odpovídající částka DPH a to vždy dle obecně platných předpisů v době vystavení odpovídajícího vyúčtování.